Hoe komen zorg en ondersteuning voor een inwoner tot stand? Is dat in samenhang? Past dat bij zijn vraag? Zijn er drempels? Hebben inwoners het gevoel dat ze goed zijn geholpen? Valt er iets te verbeteren? Op die vragen krijg je antwoord met de (gratis) Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET). Op donderdag 24 juni, van 10.00 tot 11.00 uur geven wij een digitale toelichting op deze tool, hoor je ervaringen van gemeenten in een regio en kun je vragen stellen. Meld je aan!

De ZET: compleet beeld

De ZET geeft inzicht in hoe de zorg en ondersteuning tot stand zijn gekomen. Door enkele casussen te onderzoeken wordt duidelijk of inwoners weten waar zij zorg en ondersteuning kunnen aanvragen, of ze daar makkelijk terecht kunnen en of ze naar de juiste hulpverlener(s) zijn toegeleid. Je bekijkt dossiers, voert gesprekken met inwoners en professionals en analyseert de resultaten. Zo zie je of zorg en ondersteuning goed zijn georganiseerd en in samenhang worden aangeboden als er meerdere organisaties bij betrokken zijn. Je krijgt een compleet beeld van wat er goed gaat, wat beter kan én hoe het beter kan.

Vraag inwoner uitgangspunt

Het Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk hebben de ZET ontwikkeld voor gemeenten en uitvoerende organisaties. De tool is goed te gebruiken voor nieuw beleid, om specifieke knelpunten in kaart te brengen of bij specifieke doelgroepen en om de basisfuncties voor lokale team te checken. Het uitgangspunt is de vraag van de inwoner.

Meld je hier aan.

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool