Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams

Voorkant publicatie: Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams
Onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden onder 108 wijkteams in 11 gemeenten naar de teamkenmerken en de prestaties van wijkteams. Meer lezen?

18 is ook maar een getal

Voorkant publicatie: 18 is ook maar een getal
Onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang van 18-/18+ voor Zaanstad, Hoorn en Alkmaar: hoe kunnen gemeenten zorgen voor een geleidelijke omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren. Meer lezen?

Regioanalyse kwetsbare ouderen Rotterdam

Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen
Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen. Meer lezen?

Wijkteams: veel behoefte aan diversiteitsproof-werken

Voorkant publicatie Wijteams: voor álle doelgroepen effectief
60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Meer lezen?

Meerwaarde werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht

Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van deze werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Meer lezen?

Tips integrale inzet buurtsportcoach

Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Whitepaper: jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren. Meer lezen?

Resultaten van een pilot met een gezamenlijk multidisciplinair overleg in de Rotterdamse Tarwewijk

Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk. Meer lezen?

Jeugdteam Zaanstad: van weerstand naar vertrouwen

De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen. Meer lezen?

SCP-rapportage Sociaal Domein 2016

Inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Over kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën. Meer lezen?

Zicht op de Wmo 2015

Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Meer lezen?