Interprofessioneel werken en innoveren in teams

Voorkant boek - Interprofessioneel werken en innoveren in teams
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’ , welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Werken in interprofessionele teams is steeds meer praktijk in het sociaal domein. Meer lezen?

Zwerfjongeren en schulden

Voorkant publicatie zwerfjongeren en schulden
Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. Daarnaast lees je voorbeelden over hoe je participatie kunt vergroten. Meer lezen?

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Voorkant rapport Monitor gemeentelijke zorginkoop
Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Meer lezen?

SCP-rapportage hervorming langdurige zorg

Voorkant rapport SCP over hervormingen langdurige zorg
Meer maatwerk in de Wmo, meer regie voor bewoners in een instelling, en de meeste mensen die thuis wonen ervaren persoonlijk nog niet veel van de verandering. Belangrijke conclusies uit onderzoek van het SCP. Meer lezen?

eMagazine: Integraal samenwerken voor de jeugd

Voorkant eMagazine: Integraal samenwerken voor de jeugd
Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van van eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd. Meer lezen?

Doen wat nodig is voor inwoners

Tevreden cliënten, 'out-of the-box oplossingen' en groter kostenbewustzijn van sociaal werkers. Dat zijn ervaringen van de City Deal Inclusieve Stad, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Meer lezen?

Zorgen voor burgers

Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het onderzoek geeft drie oplossingen. Meer lezen?

Handreiking Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een vluchtelingenachtergrond

Afbeelding voorkant publicatie van Pharos
Informatie, adviezen en tips om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen in de wijk te versterken. Meer lezen?

Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams

Voorkant publicatie: Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams
Onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden onder 108 wijkteams in 11 gemeenten naar de teamkenmerken en de prestaties van wijkteams. Meer lezen?

18 is ook maar een getal

Voorkant publicatie: 18 is ook maar een getal
Onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang van 18-/18+ voor Zaanstad, Hoorn en Alkmaar: hoe kunnen gemeenten zorgen voor een geleidelijke omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren. Meer lezen?

Regioanalyse kwetsbare ouderen Rotterdam

Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen
Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen. Meer lezen?

Wijkteams: veel behoefte aan diversiteitsproof-werken

Voorkant publicatie Wijteams: voor álle doelgroepen effectief
60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Meer lezen?

Meerwaarde werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht

Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van deze werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Meer lezen?

Tips integrale inzet buurtsportcoach

Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Whitepaper: jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren. Meer lezen?

Resultaten van een pilot met een gezamenlijk multidisciplinair overleg in de Rotterdamse Tarwewijk

Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk. Meer lezen?

Jeugdteam Zaanstad: van weerstand naar vertrouwen

De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen. Meer lezen?

SCP-rapportage Sociaal Domein 2016

Inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Over kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën. Meer lezen?

Zicht op de Wmo 2015

Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Meer lezen?