Meerwaarde werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht

Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van deze werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.

Tips integrale inzet buurtsportcoach

Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren, de rol van de buurtcoach en wat nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.

Resultaten van een pilot met een gezamenlijk multidisciplinair overleg in de Rotterdamse Tarwewijk

Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk.

Jeugdteam Zaanstad: van weerstand naar vertrouwen

De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad, sinds 2012, werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen.

SCP-rapportage Sociaal Domein 2016

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De rapportage bestaat uit 5 delen: kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën.

Zicht op de Wmo 2015

Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Gerelateerde informatie vind je op deze pagina.