Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht een verkennend onderzoek. Het rapport is gebaseerd op een beknopt literatuuronderzoek, exploratiegesprekken met professionals) en diepte-interviews met negen jeugdprofessionals.

Bekijk het rapport

Integrale zorg en ondersteuning