IWW-publicatie

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk een denkkader. Hiermee gaan professionals, beleidsmakers en bestuurders van wijkteams, jeugdteams en gemeenten met elkaar in gesprek over een verantwoorde caseload. Deze handreiking over het denkkader is bedoeld als hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. Het open denkkader biedt een structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van de wijkteamprofessionals.

Download de handreiking

Meer lezen

Achtergrondartikel: In gesprek over een verantwoorde caseload

Interview Sandra Dahmen: 'Een caseload is geen cijfer'

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie Caseload voor lokale (wijk)teams