Deze website over Integraal werken in de wijk wordt namens de samenwerkingspartners Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en Werkplaatsen Sociaal Domein beheerd door:

Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Bezoekadres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoon algemeen: 030 789 20 00

Reacties, vragen en suggesties zijn welkom bij Kiyomid van der Veer.