IWW-publicatie

Overzicht van recent gepubliceerde bronnen die ingaan op beleid en uitvoering in het sociaal domein.

In diverse recentelijk verschenen publicaties wordt de balans opgemaakt en het sociaal domein onder de loep genomen. Deze bronnen hebben elk een andere invalshoek en variëren van (promotie)onderzoek, rapportages van het SCP en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Op basis van deze diverse perspectieven schetsen we een (voorlopig) beeld, waar we vervolgens op reflecteren.

Download publicatie.

Monitoring en evaluatie
Front dialoog en ruimte