Digitale mindmap van de Werkplaats Sociaal Domein over de huidige situatie wat betreft de meerwaarde van (familie) ervaringsdeskundigen en de samenwerking met (familie) ervaringsdeskundigen.

 

Kennis en competenties