In het traject ‘Eenvoudig maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zoeken acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus- lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen. Belangrijk uitgangspunt is wijkteams te laten doen wat nodig is door meer handelingsruimte te geven en aandacht te besteden aan hulpbronnen en voorwaarden die daarvoor nodig zijn. De betrokken projectleiders zijn geïnterviewd over hun aanpak en hun geleerde lessen. Lian Stouthard en Annelies Kooiman van Integraal werken in de wijk (IWW) beschrijven in dit artikel de uitkomsten van de interviews en de reflectiesessie.

Lees het artikel

Bekijk ook het artikel: Maatwerkoplossingen: hoe komen ze tot stand en wat is er voor nodig? 

 

 

Werkwijzen en methodieken
Meetlint