Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.

Ook professionals die een rol (kunnen) spelen in het leven van deze kinderen, komen aan het woord. Zij reflecteren en geven aan wat nodig is om deze kinderen beter te ondersteunen. 

Bekijk de publicatie

Integrale zorg en ondersteuning
Werkwijzen en methodieken