IWW-publicatie

Overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek). 

Deze publicatie bevat 14 praktijkvoorbeelden om mensen met LVB en/of GGZ problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. Integraal werken is een belangrijk onderdeel van deze verschillende praktijken. Want, bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of  GGZ problematiek spelen er vaak problemen op meerdere levensgebieden.

Deze publicatie is bedoeld om te inspireren en enthousiasmeren over manieren waarop samenwerken tussen verschillende professionals goed kan werken om op integrale wijze hulp en ondersteuning kunnen bieden.

De beschrijvingen geven een inkijkje in hoe er in verschillende praktijken ten aanzien van deze doelgroepen in de wijk hard wordt gewerkt aan integrale samenwerking. Het overzicht biedt ook contactinformatie, zodat professionals zelf hun vragen kunnen stellen en op maat antwoorden krijgen.

Bekijk de publicatie

Kennis en competenties