Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven. Ze dienen ter inspiratie, want elke lokale situatie is anders en vraagt misschien om een andere invulling.

Bekijk de handvatten

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'