IWW-publicatie

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. Ook bieden de kennisbouwstenen ondersteuning bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering en bevatten ze verwijzingen naar relevante bronnen en hulpmiddelen. Bekijk nu de aangepaste versie van september 2019.

Download de publicatie

Handreiking

Naast de kennisbouwstenen, maakten wij de handreiking 'Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams'. Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam. Met als doel overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en te komen tot een scholings- en/of ontwikkelplan om de benodigde kennis te kunnen waarborgen.

Download de handreiking

Flyer

Ook maakten wij een flyer over de kennisbouwstenen.

Download de flyer


Workshop 21 november

Tijdens de Nationale bijscholingsdag voor Jeugdprofessionals op 21 november geeft Integraal Werken in de Wijk een workshop over de Kennisbouwstenen en handreiking. Na de workshop weet je hoe je de kennisbouwstenen en handreiking kunt gebruiken om op interactieve wijze ontwikkelpunten voor jouw team te inventariseren. Meer informatie over de workshop op de website van Jeugdprofessionals Nederland. Je kunt je hier ook direct aanmelden.

Kennis en competenties

Was deze publicatie nuttig?