In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is. Daartoe is gedurende tweeënhalfjaar intensief opgetrokken met drie gemeenten, Wijk bij Duurstede, Houten en Woerden, om de integrale aanpak verder vorm te geven.

Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Dit is bereikt door het uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek om effectieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen. Waarmee integrale ondersteuning kan worden geboden om mensen met meervoudige ondersteunings-behoeften effectief en doelmatig toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie en het rapport

Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie (27 mei en 10 juni 2021)

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten. Centraal in de bijeenkomst van 27 mei staat de samenwerking tussen professionals werkzaam op het snijvlak van Wmo (zorg en welzijn) en Participatiewet (werk en inkomen). In het webinar van 10 juni nodigen we gemeenten uit om op een interactieve manier kennis en ervaring over meedoen naar vermogen uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Integrale zorg en ondersteuning
Samenwerken
Voorkant publicatie Lokaal en integraal werken aan participatie