In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.

In het magazine staat de kern van maatwerk aangeduid als 'simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten.' Voorbeelden daarvan staan in het Maatwerk Magazine beschreven, evenals voorwaarden en tips voor inzet van maatwerk. 
 
Lees in het magazine over:
  • Platform Mooi Maatwerk – leren van oplossingen in casussen 
    (zie ook het artikel Maatwerkoplossingen: hoe komen ze tot stand en wat is er voor nodig?)
  • Geen huurwoning, wel dure noodopvang
  • Maatwerk: een hulphond bij anorexia (inzet maatwerkbudget gemeente en zorgverzekeraar)
  • Teambudget voor snelle hulp
  • Het Tilburgse schuldenoffensief
  • De Landelijke Escalatietafel
De City Deal krijgt een vervolg. In het artikel ‘City Deal Eenvoudig Maatwerk: Hoe staat het er voor?’ In het magazine) gaat landelijk projectleider Pieter Hilhorst daar op in. Hij geeft aan dat het nu vooral gaat om tot systemische verbeteringen te komen. 
 
De samenwerkende kennisinstituten in het programma Integraal Werken in de Wijk - Movisie, NJi, NCJ en Vilans - werken weer mee om de opbrengsten in beeld te brengen.
Werkwijzen en methodieken
Voorkant Maatwerk magazine 2020