In het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zochten acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus-, lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen. Vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk bekeken Hilde van Xanten, Elize van Wijk en Lian Stouthard ruim 40 casussen. In dit artikel bespreken we hoe maatwerkoplossingen tot stand komen, dat de thema’s inkomen, jeugdhulp en wonen daar vooral bij spelen en waarom flexibiliteit en integraliteit cruciaal zijn.

Lees het hele artikel

Eerder publiceerden we het artikel Eenvoudig Maatwerk: doen wat nodig is, waar ingegaan wordt op de benodigde handelingsruimte, hulpbronnen en voorwaarden om wijkteams te laten ‘doen wat nodig is’.

Werkwijzen en methodieken
5 gele meetlinten onder elkaar