Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van wijkgericht werken en de keuzes die in de inrichting van de organisatie worden gemaakt.

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken