Publicaties Kennis en competenties

Hier vindt u alle publicaties en handvatten om rond de ontwikkeling van deskundigheid van medewerkers van sociale (wijk)teams en gemeenten.

#1f5668

Digitale mindmap van de Werkplaats Sociaal Domein over de huidige situatie wat betreft de meerwaarde van (familie) ervaringsdeskundigen en de samenwerking met (familie) ervaringsdeskundigen.

 

Kennis en competenties

IWW-publicatie

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april en mei 2021.

Bekijk het nieuwsoverzicht

Kennis en competenties
Voorblad nieuwsoverzicht april-mei 2021

Wijkacademies Opvoeden

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.

Bekijk de publicatie

Kennis en competenties
Werkwijzen en methodieken
Afbeelding met twee handen en geknipte papieren poppetjes

Om in een voortdurend veranderende omgeving de best passende ondersteuning op maat te bieden aan kinderen en jongeren, werken organisaties aan een lerende cultuur waarin professionals zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Het leren binnen zo'n organisatie staat dus nooit op zichzelf, maar draagt bij aan de het realiseren van de doelen van de organisatie. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) volgde een jaar lang vier organisaties in hun zoektocht naar een (meer) lerende organisatie te worden. De bevindingen zijn in dit essay beschreven.

Lees het essay

Kennis en competenties
Foto van voorkant essay Lerende organisaties

IWW-publicatie

Overzicht van de activiteiten van het programma Integraal Werken in de Wijk in 2020.

Bekijk het verslag.

Kennis en competenties

Overzicht van de activiteiten van het programma Integraal Werken in de Wijk in 2020.

Welke kennis over wijkgericht werken kunnen professionals gebruiken om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk deed een inventarisatie van 11 projectplannen voor het ZonMw-project ‘Versterken van (de kwaliteit) wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De onderzoekers keken naar welke thema’s, vraagstukken en onderwerpen in de projectplannen voorkomen en wat overeenkomsten en verschillen zijn. Op basis daarvan deze top 5 van aanbevolen literatuur voor wijkgericht werken.

 1. Ervaringsdeskundigheid
  Benut de ervaringsdeskundigheid van jongeren. Niemand is een grotere expert in de leefwereld van jongeren dan jongeren zelf. Informatie over hun ervaringen verbetert het resultaat en past bij hun behoeften. Zie: Succesfactoren in het werken met jongeren en het artikel Tijd om te gaan doen wat werkt bij jongerenparticipatie.
   
 2. Integraal werken
  Welke kennis heeft een wijkteam nodig om uiteenlopende vragen van inwoners te kunnen beantwoorden? En is deze kennis aanwezig? Met de kennisbouwstenen hebben professionals die integraal werken beschikbare kennis over zeven belangrijke domeinen binnen handbereik. Zie ook: Werkzame elementen bij integraal werken in de wijk.
   
 3. Netwerkzorg
  Zorg en ondersteuning worden in samenhang rondom een individu of een groep georganiseerd, grenzen tussen organisaties of domeinen vormen hiervoor geen obstakel. Zie: De Governance van Netwerkzorg Ontrafeld.
   
 4. Outreachend werken
  Zelfverzekerd naar voren treden in een leefwereld van mensen die dat misschien helemaal niet willen. Over hoe je vanuit een sociaal team outreachend kunt werken: Wat werkt dossier bij Outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale (wijk)teams.
   
 5. Preventie
  Onderdeel van de collectieve aanpak van het wijkteam is ook het verbinden van preventieve hulpvragen van bewoners in de wijk. Publicaties: Open & onbevangen de wijk tegemoet en Op zoek naar balans tussen individuele en collectieve benaderingen in de wijk.

Voor het ZonMw-project ‘Versterken en verbeteren van wijkgericht werken’, waarin 11 onderzoeken plaatsvinden naar wijkgericht werken met kinderen en gezinnen, vervult Integraal Werken in de Wijk (IWW) de kennisfunctie. IWW verrijkt de onderzoeken met beschikbare kennis en brengt de kennis die uit de projecten voortkomt, weer verder.

Kennis en competenties
Foto van vrouw met jonge kinderen aan een tafel

IWW-publicatie

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2021.

Bekijk het nieuwsoverzicht

Kennis en competenties
Voorblad nieuwsoverzicht januari 2021

Verbindend Gezag in de Wijk

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Dit is een voorbeeld van de aanpak van overlast gevende jongeren in de wijk, die middelen gebruiken en delinquent gedrag lieten zien.

IWW-publicatie

Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van december 2020.

Bekijk het nieuwsoverzicht

Kennis en competenties
Voorkant IWW nieuwsberichten december 2020

Pagina's