Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Publicaties

Voorkant publicatie casusonderzoek
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking.
test
Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht een verkennend onderzoek.
test
Voorkant rapport Leefsituatie van ouders met kinderen in de jeugdzorg
SCP-rapport over kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg die extra aandacht nodig hebben.
test
Voorkant van rapport: Basisfuncties van lokale teams in kaart
Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te organisere
test
Voorkant publicatie Dialoog over kwaliteit in de wijk
Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hoe geef je dit zo vorm dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van het kind en de ouders? Wat past wel en wat past niet in de wijk en zijn daar grenzen aan? Hier zijn verschillende opvattingen over.
test
Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in... en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.
test
Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?
test
Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd.
test
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Bekijk introductie
test
Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.
logo IWW - IWW-publicatie
test