Publicaties Toegang

Hier vindt u alle publicaties en handvatten voor de toegang tot ondersteuning. Een vloeiend verloop van het moment van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning.

Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool
Hulpmiddel voor gemeenten en partners in het sociaal domein dat ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Zie hier meer informatie.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant flyer Basisfuncties versus Zelfevaluatietool
Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.
logo IWW - IWW-publicatie
Flyer over de reflectietool, die vooral gaat over de samenwerking tussen wijkteamprofessionals, beleidsmedewerkers en inwoners bij de toegang.
logo IWW - IWW-publicatie
Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie.
logo IWW - IWW-publicatie