Publicaties Integrale zorg en ondersteuning

Hier vindt u alle publicaties en handvatten voor het domeinoverstijgend en wijkgericht werken bij meervoudige en complexe problematiek.

Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Er zijn nog geen publicaties voor het geselecteerde thema.