Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen.

De organisatie van integrale ouderenzorg is een complexe opgave die vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen bij zorg en welzijn. Dat is de conclusie van een regioanalyse van kwetsbare ouderen die ZorgImpuls heeft uitgevoerd in opdracht van ConForte en SRZ. De grootste opgaven liggen op het vlak van (vroeg)signalering kwetsbaarheid, één aanmeldpunt, communicatie en informatieoverdracht, stuurinformatie en personeel.

Ziekenhuizen, organisaties voor verpleging en verzorging en de eerste lijn in de regio Rotterdam hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een integrale aanpak voor de keten kwetsbare ouderen. In de regioanalyse staan hun concrete acties.

Auteur en/of organisatie: ZorgImpuls
Datum van uitgifte: februari 2018

Meer lezen

Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen