Kwalitatief onderzoek van Regioplan hoe gemeenten waakvlamondersteuning inzetten voor mensen met een LVB, welke aspecten in de praktijk van belang zijn voor een goede inzet en wat de ervaringen zijn. 

Monitoring en evaluatie