Raadpleeg dit werkprogramma voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.