De zelfevaluatie geeft een beeld van welke weg de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde zorg of ondersteuning is. De zelfevaluatie is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. 

Download de handleiding

Als u gebruik wilt maken van het Excelbestand voor de analyse van de casussen, stuur dan een e-mail naar jsteen@inspectieszw.nl.

Meer informatie over de zelfevaluatietool

Monitoring en evaluatie
Toegang
Voorkant handleiding zelfevaluatietool

Was deze publicatie nuttig?