Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Meer lezen?

Waarom bevelen wij deze publicatie aan vanuit Integraal Werken in de Wijk?

Het SCP schetst hierin hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. De conclusie is dat eind 2015 en begin 2016 de uitvoering van de Wmo 2015 in grote lijnen verliep zoals beoogd, maar dat er wel aandachtspunten zijn. Zo is één van de bevindingen dat de overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning regelmatig moeizaam gaat. Ook blijken mantelzorgers kritisch over het meldingsproces en over de aandacht voor hun eigen positie als mantelzorger. Het programma Integraal werken in de wijk (IWW) stelt diverse middelen beschikbaar om integraal werken te bevorderen.

Monitoring en evaluatie

Was deze publicatie nuttig?