Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten.

Gemeenten zouden bij de overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning integraler te werk moeten gaan. Ook dienen zij meer oog te hebben voor de mantelzorger bij het bepalen van een oplossing, ook wanneer die niet op de voorgrond treedt. Dat beveelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan in de evaluatie ‘Zicht op WMO 2015’.

Het SCP schetst hierin hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. De conclusie is dat eind 2015 en begin 2016 de uitvoering van de Wmo 2015 in grote lijnen verliep zoals beoogd, maar dat er wel aandachtspunten zijn. Zo is één van de bevindingen dat de overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning regelmatig moeizaam gaat. Ook blijken mantelzorgers kritisch over het meldingsproces en over de aandacht voor hun eigen positie als mantelzorger.

Het programma Integraal werken in de wijk (IWW) stelt diverse middelen beschikbaar om integraal werken te bevorderen. De 'Reflectietool Ruimte geeft vaart' heeft als doel toegang naar passende zorg en ondersteuning te verbeteren. Het model 'Sociale wijkteams en informele zorg' biedt ondersteuning in wat werkt in de samenwerking tussen formele en informele zorg. In het programma bundelen diverse organisaties de krachten om kennis te verzamelen, te verrijken en te verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.

Auteur en/of organisatie: SCP
Datum van uitgifte: oktober 2017

Meer lezen

 

Waarom bevelen wij deze publicatie aan vanuit Integraal Werken in de Wijk?

Het SCP schetst hierin hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. De conclusie is dat eind 2015 en begin 2016 de uitvoering van de Wmo 2015 in grote lijnen verliep zoals beoogd, maar dat er wel aandachtspunten zijn. Zo is één van de bevindingen dat de overgang van cliënten van jeugdhulp naar Wmo-ondersteuning regelmatig moeizaam gaat. Ook blijken mantelzorgers kritisch over het meldingsproces en over de aandacht voor hun eigen positie als mantelzorger. Het programma Integraal werken in de wijk (IWW) stelt diverse middelen beschikbaar om integraal werken te bevorderen.

Monitoring en evaluatie