De meerderheid van de zwerfjongeren kampt met complexe meervoudige problematiek. Onder zwerfjongeren worden in dit onderzoek verstaan: feitelijk of residentieel daklozen tussen de 18 en 27 jaar met meervoudige problemen. De onderzoekers beschrijven knelpunten en belemmeringen bij toeleiding van deze doelgroep naar werk of opleiding. Ook worden inspirerende voorbeelden beschreven voor het vergroten van de participatie van (ex-) zwerfjongeren met schulden (hoofdstuk 4).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/12/onderzoek-zwerfjongeren-en-schulden