Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Over integraal werken in de wijk

Integraal werken, hoe doe je dat? In dit programma gaan we samen op zoek naar antwoorden en maken die voor u beschikbaar.

Partners

Landelijke organisaties en de regionale Werkplaatsen Sociaal Domein werken samen met als doel: kennis en inzicht geven over wat werkt.

Publicaties

Lees alle relevante publicaties. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk.

Stel uw vraag!

In het programma Integraal werken in de wijk is veel ruimte voor uw inbreng. Heeft u een vraag of mist u informatie? Neem contact op.

Gemeenten tevreden over sociale (wijk)teams, ontwikkeling gaat door

Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83%, over een of meer (wijk)teams te beschikken. 78% is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie. De resultaten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht' van kennisinstituut Movisie.

Naar het rapport

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams en  -netwerken dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te beantwoorden? Waar vind je deze kennis? En hoe kom je erachter of je kennis mist? Maak gebruik van de kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen.

Bekijk publicatie