Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Over integraal werken in de wijk

Integraal werken, hoe doe je dat? In dit programma gaan we samen op zoek naar antwoorden en maken die voor u beschikbaar.

Partners

Landelijke organisaties en de regionale Werkplaatsen Sociaal Domein werken samen met als doel: kennis en inzicht geven over wat werkt.

Publicaties

Lees alle relevante publicaties. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk.

Stel uw vraag!

In het programma Integraal werken in de wijk is veel ruimte voor uw inbreng. Heeft u een vraag of mist u informatie? Neem contact op.

Reflectietool Ruimte geeft vaart

Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie. Door deze ervaringen weten wij welke zaken belangrijk zijn en welke kunnen schuren. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers, (wijkteam)professionals, bestuurders die een rol spelen in facaliteren van professionele ruimte, geïnformeerde inwoners of cliëntvertegenwoordigers die kunnen helpen reflecteren op de huidige toegang.

Aan de slag met de reflectietool

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams en  -netwerken dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te beantwoorden? Waar vind je deze kennis? En hoe kom je erachter of je kennis mist? Maak gebruik van de kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen.

Bekijk publicatie