Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn

Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.

Jaarverslag 2017: Integraal werken in de wijk

Voorkant jaarbericht 2017
In het jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten, resultaten en organisatie van het werkprogramma in 2017.

Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Voorkant van publicatie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Onderzoek IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen. Lees de voorwaarden voor een goede persoonlijke en taakalliantie in het onderzoeksrapport.

Nieuwe functies in het sociaal domein

Voorkant publicatie Van gebiedsregiseur tot informatieanalist
Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan. In diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ kwamen een aantal mooie praktijkvoorbeelden naar voren.

Werkprogramma 2018: Integraal werken in de wijk

Cover van publicatie
Raadpleeg het werkprogramma voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.

Gemeenten tevreden over sociale (wijk)teams, ontwikkeling gaat door

Voorkant publicatie Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht
Movisie deed onderzoek onder gemeenten naar sociale wijkteams. De resultaten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht'. Lees het hele bericht en rapport op de website van Movisie

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk (november 2017)

Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet.

Onderzoek naar werkzame elementen van integraal werken

Voor een onderzoek naar werkzame elementen van integraal werken zijn we op zoek naar twee sociale (wijk)teams die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek.

Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk (juli 2017)

Met dit draaiboek en de bijbehorende materialen kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.

Video: Samen werken aan herstel - GGZ in de wijk (mei 2017)

GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. In dit filmpje zie je de aanpak van Amsterdam Zuid: een goed voorbeeld van integraal werken in de wijk.  

Reflectietool Ruimte geeft vaart (mei 2017)

Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie. Door deze ervaringen weten wij welke zaken belangrijk zijn en welke kunnen schuren.

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams: overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld (maart 2017)

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Wat zijn hun ervaringen?

Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeenten kennis? (februari 2017)

De behoefte aan kennis neemt toe. Met behulp van de kennislemniscaat kunnen gemeenten kennis op een toegankelijke manier verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar maken.

Sociale wijkteams en informele zorg (februari 2017)

Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag!

Integraal werken in de wijk: good practices (januari 2017)

Overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzonde-re doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek).

Publicatieoverzicht LVB en GGZ (januari 2017)

Handig overzicht van websites en publicaties met methodieken voor professionals om mensen met LVB en/of GGZ-problematiek beter te vinden en helpen.

Interview Hans Willemsen: ‘Begrijpelijk communiceren daar draait het om’ (januari 2017)

Hans Willemsen (Cordaan) vertelt over het expertisenetwerk LVB 18+: ‘In Amsterdam bundelen we expertise om de wijkteams op maat te ondersteunen.’

Toeval bestaat niet: tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners (januari 2017)

Vier voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?

Samenwerken in de wijk (november 2016)

Samenwerken in de wijk
Wat zijn de 10 meest gehoorde vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals? En wat zijn de oplossingen?

Jaarverslag 2016: Integraal werken in de wijk

In het jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten, resultaten en organisatie van het werkprogramma in 2016.

Werkprogramma 2017: Integraal werken in de wijk (samenvatting)

Raadpleeg dit werkprogramma voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.

Werkprogramma 2017: Integraal werken in de wijk (uitgebreid)