Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Rapportage sociaal domein 2017 - voorkant
Het SCP meet sinds de decentralisaties in 2015 jaarlijks wat voor effect de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hebben op de gebruikers van deze wetten. Belangrijkste uitkomst dit jaar: de eenzaamheid van mensen die gebruik maken van de Wmo is erg hoog (20% voelt zich zeer eenzaam).
Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het onderzoek geeft drie oplossingen. Meer lezen?
Meer maatwerk in de Wmo, meer regie voor bewoners in een instelling, en de meeste mensen die thuis wonen ervaren persoonlijk nog niet veel van de verandering. Belangrijke conclusies uit onderzoek van het SCP. Meer lezen?
Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Meer lezen?
Inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Over kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën. Meer lezen?
Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning van mensen met een beperking verloopt in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Meer lezen?