Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Inspiratiedossier om burgerkracht beter te benutten om zo de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Met veel voorbeelden.
Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren.
Gesprekstool helpt gemeenten op weg om beleid armoede en gezondheid te koppelen. Meer toelichting.
Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. Daarnaast lees je voorbeelden over hoe je participatie kunt vergroten. Meer lezen?
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Werken in interprofessionele teams is steeds meer praktijk in het sociaal domein. Meer lezen?
Afbeelding voorkant publicatie van Pharos
Informatie, adviezen en tips om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen in de wijk te versterken. Meer lezen?
Voorkant van publicatie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Onderzoek IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen. Lees de voorwaarden voor een goede persoonlijke en taakalliantie in het onderzoeksrapport.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie: 18 is ook maar een getal
Onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang van 18-/18+ voor Zaanstad, Hoorn en Alkmaar: hoe kunnen gemeenten zorgen voor een geleidelijke omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren. Meer lezen?
Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen
Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen. Meer lezen?
Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van deze werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen. Meer lezen?
Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Whitepaper: jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren. Meer lezen?
Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk. Meer lezen?
De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen. Meer lezen?
Voor een onderzoek naar werkzame elementen van integraal werken zijn we op zoek naar twee sociale (wijk)teams die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek.
logo IWW - IWW-publicatie
Handig overzicht van websites en publicaties met methodieken voor professionals om mensen met LVB en/of GGZ-problematiek beter te vinden en helpen.
logo IWW - IWW-publicatie